Spotkanie łódzkich organizacji 3. sektora

W imieniu Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych zapraszamy serdecznie na spotkanie łódzkiego 3.  sektora!
Posłuży ono wzajemnemu poznaniu się, rozmowom na temat współpracy oraz kierunków działań organizacji pozarządowych w Łodzi.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w Ośrodku „3 Pietra”, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w Łodzi.