Spotkanie ws. Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Wojewoda Łódzki zapraszają organizacje pozarządowe z terenu całego województwa łódzkiego na spotkanie poświęcone Narodowemu Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Program spotkania:

  1. Przedstawienie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – reprezentant Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  2. Dyskusja

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej 116A Łódzkiego Urząd Wojewódzkiego, Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału do 13 grudnia 2016 r. Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl; tel. 42 664 10 94, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi