Sprawdź przejrzystość i efektywność zlecania zadań publicznych

Polecamy Waszej uwadze publikację „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem” – poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Publikacja jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem” realizowanego przez Fundację i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Celem projektu była pomoc jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym sprawdzić, jak układa się ich współpraca w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W publikacji znajdziecie Państwo prawne podsumowanie zasad tej współpracy, opisanie jej z punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, a także podsumowanie dobrych i złych praktyk w tym zakresie. W poradniku urzędnicy i organizacje pozarządowe znajdą także wzory ankiet, które mogą być dla nich dobrym narzędziem do sprawdzenia, czy wszystkie elementy tej współpracy są właściwie realizowane przez określony urząd i na ich podstawie określić, co jeszcze można zrobić, aby ta współpraca była lepsza. Mamy nadzieję, że zarówno dla urzędników, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie on przydatnym materiałem dla budowania wzajemnej dobrej współpracy w przyszłości.

Zobacz poradnik

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.