Terminy rocznych sprawozdań organizacji pozarządowych w 2015 roku

Portal ngo.pl udostępnił informacje na temat terminów kiedy organizacje pozarządowe muszą rozliczyć się z rocznych sprawozdań w 2015 roku.

Sporządź i wyślij sprawozdanie finansowe – deklaracje o podatku dochodowym CIT-8

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data: 31.03

Zatwierdź sprawozdanie finansowe poprzez uchwalę o przyjęciu (np. uchwałę zarządu, walnego zgromadzenia)

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data: 30.06

Wyślij sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą wyślij pocztą do US

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data: 10.07

Wyślij wypełniony formularz KRS – Z30 załącz sprawozdanie finansowe i uchwałę, wyślij pocztą do KRS

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

Umieść na pozytek.gov.pl sprawozdania OPP

kto:  Stowarzyszenie i Fundacja

data 15.07

Sporządź i wyślij sprawozdanie z działalności wg wzoru ministra sprawiedliwości i wyslij pocztą do ministra

kto:  Fundacja

data: 31.03

więcej na stronie portalu ngo.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.