Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

29 maja 2017 roku wzięliśmy udział w posiedzeniu Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w woj. łódzkim.

Podczas posiedzenia podpisaliśmy  porozumienia o współpracy partnerskiej na rzecz ekonomii społecznej pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (Centrum OPUS, Instytutem Spraw Obywatelskich i Stowarzyszeniem Ja-Ty-My). Celem podpisanego  porozumienia jest współdziałanie w zakresie m.in. rozwiązywania problemów społecznych, zmniejszania marginalizacji społecznej, inicjowania i rozwijania współpracy międzysektorowej co przyczyni się do rozwoju ekonomii społecznej na terenie woj. łódzkiego.

Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim, powołującą Zespół Interdyscyplinarny ds. współpracy sektora biznesu, przedstawicieli nauki z Podmiotami Ekonomii Społecznej.

Podczas Komitetu Tomasza Schimanek dokonał prezentacji działań projektu Fundacji Idea Rozwoju, we współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych oraz Stowarzyszeniem STOP pt. Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej w Działaniu 2.9 POWER Rozwój ekonomii społecznej, dedykowanego instytucjom regionalnym, odpowiedzialnym za regionalną politykę rozwoju ekonomii społecznej.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.