Ulga gazowa dla organizacji pozarządowych

W dniu 11.01.2022, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – Wicepremier prof. Piotr Gliński złożył przed Radą Ministrów projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Projekt przewiduje rozwiązania zabezpieczające III sektor przed wzrostem cen surowca.

Sygnały o potrzebie wsparcia organizacji pozarządowych wysyłane były jeszcze w 2021 m.in. na łamach portalu NGO.pl, gdzie pojawiały się publikacje dotyczące możliwości korzystania z tzw. tarcz. Zorganizowano także apel o objęcie III sektora osobną formą ochrony. Z inicjatywą interwencji wystąpiła także Fundacja Regionalne Centrum Rozwoju.

Dla kogo ulga gazowa?

Rozwiązanie zaproponowane przez Komitet do spraw Pożytku Publicznego zakłada poszerzenie katalogu podmiotów objętych ochronną taryfą o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego. Projekt przewiduje wejście w życie nowelizacji już dzień po jej ogłoszeniu w dzienniku ustaw. Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać do końca roku 2023.  

Jak skorzystać z ulgi gazowej?

Organizacje, które będą chciały skorzystać z pomocy muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na przypisanie ulgi oraz określenia części paliwa gazowego zużywanego na określone cele, które przewiduje zaproponowane rozwiązanie.

Przeczytaj więcej

Decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

„Ulga gazowa” w ramach tarczy antyinflacyjnej obejmie m.in. instytucje kultury, szkoły muzyczne i organizacje pozarządowe

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną
Sklejamy Polskę - zrzutka na taśmę. Przekaż swój 1% Instytutowi Spraw Obywatelskich - KRS 0000191928

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.