Uwaga przedsiębiorcy społeczni – nabór na przedłużone wsparcie pomostowe

Rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. Na wnioski czekamy do 21 kwietnia (piątek) do godz. 16:00.

Udział w naborze mogą wziąć wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne utworzone dzięki pomocy OWES Centrum KLUCZ, które uzyskały wsparcie finansowe inwestycyjne oraz podstawowe wsparcie pomostowe na utworzenie miejsc pracy w nowym przedsiębiorstwie społecznym.

 

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej. Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40, 91-408 Łódź. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 10 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00.

 

Zapoznaj się z dokumentami:

Regulamin wsparcia finansowego (pdf)

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego (doc)

Załączniki (zip)

Karta oceny formalnej (doc)

Karta oceny merytorycznej (doc)

 

Po dokonaniu oceny formalnej złożonych wniosków Wnioskodawcy zostaną poinformowani o jej wynikach. Lista podmiotów, które otrzymają przedłużone wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po jej akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.