Uwaga: zmiana terminu naboru biznesplanów

Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów dotyczących wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ do wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, zmianie ulega termin naboru biznesplanów.

Oznacza to, że nabór biznesplanów nie rozpocznie się 20 lutego. Aktualny termin naboru biznesplanów podamy wkrótce.