Uwagi do Wytycznych dot. ekonomii społecznej

Przygotowaliśmy uwagi dla Ministerstwa Rozwoju do Wytycznych dot. ekonomii społecznej. Uwagi dotyczyły przed wszystkim kwestii związanych z udzielaniem akredytacji Ośrodkom Wspierania Ekonomii Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.