Wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 26 listopada – 9 grudnia br każda organizacja pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Łodzi, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Łodzi, może głosować na kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Każda organizacja może oddać głos na maksymalnie 3 kandydatów/kandydatek z listy. Wybór winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

W wyborach do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego bierze udział 11 kandydatów/kandydatek. Oto oni/one:

 • ALEKSANDRA DULAS
 • JOANNA GAPSA
 • JACEK JĘDRZEJCZAK
 • MATEUSZ KOTNOWSKI
 • ROBERT MAJCHROWSKI
 • BORYS MARTELA
 • WIOLETA PAWLIK-NOWACKA
 • MICHAŁ PIETRAKIEWICZ
 • MAGDALENA PILARSKA-JĘDRZEJCZAK
 • BOGUMIŁA SKOWROŃSKA-WERECKA
 • ŁUKASZ WASZAK

Karty do głosowania należy składać w zapieczętowanych kopertach, z adnotacją „Wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.