Wycena – coaching biznesowy dla liderów ekonomii społecznej

Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi zwraca się z prośbą o informację o szacunkowej cenie przeprowadzenia coachingu biznesowego dla liderów ekonomii społecznej.  Prosimy o podanie szacunkowej ceny brutto 1 godziny coachingu.
Informację prosimy przesłać na adres mailowy marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl do dnia 15.06.2016 r. do godz. 16:00.