Wycena – projekty materiałów graficznych

Instytut Spraw Obywatelskich zwraca się z prośbą o informację o szacunkowej cenie projektów materiałów graficznych. Prosimy o podanie szacunkowej ceny brutto projektów przykładowych materiałów:

  1. zrysowanie logotypu (z przekazanego szkicu) wraz z księgą znaku
  2. zaprojektowanie logotypu wraz z księgą znaku
  3. projekt wizytówki
  4. projekt ulotki A5 dwustronnej
  5. projekt plakatu A3
  6. projekt folderu reklamowego (np. 8 stron A5)
  7. projekt banneru internetowego (np. facebook – 851 x 315 px)

Informacje prosimy przesłać na adres mailowy marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl do dnia 20.05.2016 r. do godz. 16:00.