Wycena szkolenia – „Podstawy rachunkowości dla podmiotów ekonomii społecznej”

Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi zwraca się z prośbą o informację o szacunkowej cenie poprowadzenia szkolenia „Podstawy rachunkowości dla podmiotów ekonomii społecznej”. Prosimy o podanie szacunkowej ceny brutto 1 godziny dydaktycznej szkolenia (45 minut) w przypadku:

  • szkolenia 1-dniowego (8 godzin dydaktycznych),
  • szkolenia 2-dniowego (16 godzin dydaktycznych).

Wymagany zakres programu szkolenia:

  1. Podstawowe obowiązki członków zarządu w zakresie finansów – podstawy prawne.
  2. Podstawowe obowiązki organizacji w zakresie rachunkowości.
  3. Podział odpowiedzialności wewnątrz organizacji (między zarządem a księgowym). Podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości.
  4. Co księgowi powinni wiedzieć: jaką wiedzę członkowie powinni przekazać księgowym? Oczekiwania zarządu wobec księgowych.
  5. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze organizacji w zakresie rachunkowości
  6. Sprawozdanie finansowe: bilans i rachunek zysków i strat
  7. Sprawozdanie finansowe: czytanie i analizowanie sprawozdań finansowych organizacji  
  8. O współpracy zarządu z księgowymi na przykładzie sporządzania sprawozdania finansowego. Wzajemne oczekiwania zarządu i księgowych.

Informację prosimy przesłać na adres mailowy marzena.ambroziak@instytut.lodz.pl do dnia 20.09.2016 r. do godz. 16:00.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.