Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych

Spieszymy donieść, że dokonaliśmy już oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych. Szczegóły znajdziecie w poniższej tabeli. Gratulujemy wszystkim, których wnioski zostały ocenione pozytywnie. Teraz zabieramy się do oceny merytorycznej waszych formularzy. Trzymamy kciuki by wszystkim udało się zdobyć wymaganą liczbę punktów.
Będziemy się odzywać do osób, których wnioski posiadają błędy formalne, w celu korekty.

Wyniki oceny formalnej w ramach projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy zgodnie z umową nr POWR.01.02.01-10-0013/20-00.

Numer identyfikacyjny wnioskuOcena formalna
1/2021Pozytywna
2/2021Pozytywna
3/2021Pozytywna
4/2021Formularz wymaga poprawy – błąd formalny
7/2021Pozytywna
8/2021Pozytywna
9/2021Pozytywna
10/2021Pozytywna
11/2021Pozytywna
12/2021Brak kwalifikowalności – formularz odrzucony
13/2021Pozytywna
14/2021Pozytywna
15/2021Pozytywna
16/2021Formularz wymaga poprawy – błąd formalny
17/2021Pozytywna
18/2021Pozytywna

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.