Znak Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” – trwa nabór wniosków

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o certyfikację Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” w roku 2020.

Czym jest Znak „Zakup Prospołeczny”?

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to system certyfikacji produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki niemu przedsiębiorcy społeczni zyskują dodatkowe narzędzie budowania swojego wizerunku. Widząc to oznaczenie, konsument może świadomie decydować o wyborze produktu, jednocześnie wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Znak promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce. Pomysłodawcą idei jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, natomiast instytucją realizującą zadanie w imieniu Województwa Łódzkiego jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Jak zdobyć Znak „Zakup Prospołeczny”?

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski można składać  do 15 października 2020 r. Najbliższe posiedzenie Kapituły Certyfikującej odbędzie się w listopadzie 2020 r.

Wypełnij wniosek zgłoszeniowy


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku? Interesuje Cię pozyskanie innych certyfikatów? Skontaktuj się z doradcą:

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 504 388 885.