Znamy wyniki oceny biznesplanów w II naborze

Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję, które podmioty otrzymają bezzwrotną dotację i będą mogły sfinansować powstanie nowych miejsc pracy.

Komisja oceniała biznesplany złożone przez osoby prawne i osoby indywidualne w ramach II naboru na wsparcie na utworzenie miejsca pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową po ocenie biznesplanów

Już niedługo:

  • powstaną dwie nowe spółdzielnie socjalne oraz jedna fundacja,
  • dwie fundacje przekształcą się w przedsiębiorstwa społeczne.