Znamy wyniki oceny biznesplanów w ramach II naboru

Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję, które podmioty otrzymają bezzwrotną dotację i będą mogły sfinansować powstanie nowych miejsc pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową po ocenie biznesplanów

Zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” Uczestnikom Projektu, którzy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów, tj. min. 72 punktów (w tym co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach każdej z poszczególnych kategorii ogólnych, jak i szczegółowych) w ramach oceny merytorycznej, przysługuje odwołanie na zasadach określonych w w/w Regulaminie.

Realizator projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy informuje, że uzyskanie łącznej liczby punktów kwalifikujących do udzielenia wsparcia finansowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. Wsparcie finansowe będzie przyznawane zgodnie z listą rankingową, począwszy od Biznesplanu, który uzyskał największą liczbę punktów, do wyczerpania środków finansowych na ten cel w budżecie Projektu.

Wszystkim, którzy otrzymali pozytywną ocenę – gratulujemy 🙂.

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.