Znamy wyniki oceny biznesplanów w ramach III naboru

Komisja Oceny Biznesplanów podjęła decyzję o przyznaniu bezzwrotnej dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Zapoznaj się z listą rankingową po ocenie biznesplanów

Realizator projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego na utworzenie miejsc pracy informuje, że uzyskanie łącznej liczby punktów kwalifikujących do udzielenia wsparcia finansowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. Wsparcie finansowe będzie przyznawane zgodnie z listą rankingową, począwszy od Biznesplanu, który uzyskał największą liczbę punktów, do wyczerpania środków finansowych na ten cel w budżecie Projektu.


W gronie przedsiębiorców społecznych witamy Fundację Europejskie Forum Rozwoju z siedzibą w Łodzi.

Fundacja istnieje od 2016 r., zaś od 2019 r. prowadzi działalność gospodarczą. Głównym celem działalności Fundacji jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym wykluczeniem społecznym i zawodowym, a także m.in. finansowanie rehabilitacji i terapii dzieci z niepełnosprawnościami, pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym.
W ramach dotacji pozyskanej z Centrum KLUCZ fundacja utworzy 8 miejsc pracy i będzie świadczyła usługi z zakresu marketingu (w tym usługi graficzne i tworzenia stron www), księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, kancelaryjnej, logistycznej oraz monitoringu. Kolejnym obszarem działalności gospodarczej fundacji będą usługi fundraisingowe (opracowywanie wniosków o dofinansowanie dla NGO), a także usługi szkoleniowo-doradcze o szerokim zakresie tematycznym (m.in. doradztwo zawodowe, biznesowe, marketingowe, prawne, księgowe, finansowe i in.).

Nowemu przedsiębiorstwu życzymy samych sukcesów – biznesowych i społecznych 🙂

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.