Oferta

Informacja o realizowanych projektach

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest utworzenie w okresie 01.01.2021 r. – 30.09.2023 r. 82 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w mieście Łódź (subregion IV woj. łódzkiego).

Wartość projektu wynosi 7 982 876,78 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 7 777 587,61 zł. Wartość działań w ramach usług biznesowych, za które odpowiada Instytut Spraw Obywatelskich wynosi 1 301 048,10 w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 243 194,09 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej:

  • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Lider,
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – Partner,
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich – Partner.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Celem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” jest utworzenie w okresie 01.01.2021 r.– 30.09.2023 r. 84 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w 7 powiatach subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Wartość projektu wynosi 6 964 026,32 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 6 781 227,43 zł.


Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną