Oferta

Informacja o realizowanych projektach

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest utworzenie w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r. 82 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w mieście Łódź (subregion IV woj. łódzkiego).

Wartość projektu wynosi 6 950 994,60 zł w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 6 759 826,87 zł. Wartość działań w ramach usług biznesowych, za które odpowiada Instytut Spraw Obywatelskich wynosi 1 072 202,20, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 018 592,09 zł

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej:

  • Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS – Lider,
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – Partner,
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich – Partner.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Celem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” jest utworzenie w okresie 01.01.2021 r.– 30.09.2023 r. 81 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w 7 powiatach subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Wartość projektu wynosi 6 552 589,73zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 6 370 991,24 zł.


Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny