Dla samorządów

4 dłonie przybijające żółwika nad biurkiem

Jesteś samorządowcem i chcesz tworzyć na swoim terenie nowe miejsca pracy, wzmacniać organizacje pozarządowe czy szukać rozwiązań wyzwań społecznych, z którymi się mierzysz?

W Ośrodku Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ możemy Cię w tym wesprzeć. Działamy na terenie 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Co oferujemy?

 • Bezzwrotne wsparcie finansowe (do 21.000 zł na sfinansowanie 1 miejsca pracy),
 • wsparcie pomostowe finansowe w pierwszych miesiącach działalności,
 • doradztwo specjalistyczne, m.in. prawne, biznesowe, marketingowe, księgowe,
 • inspirujące, rozwijające szkolenia tematyczne,
 • pakiety rozwojowe wzmacniające „organizację na starcie”,
 • fora liderów ekonomii społecznej służące nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu lokalnych partnerstw,
 • wizyty studyjne,
 • współpraca w realizacji strategii i projektów społecznych.

Wsparcie przez nas oferowane jest bezpłatne – jego koszt pokrywamy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Korzyści

 • Wzmocnienie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej,
 • uzyskanie bezpłatnego wsparcia dla sektora społecznego,
 • lepsza identyfikacja lokalnych liderów, zasobów, potencjału,
 • zdobycie wiedzy na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych,
 • możliwość pozyskania partnerów do realizacji wspólnych, lokalnych przedsięwzięć,
 • wzmocnienie wizerunku instytucji przyjaznej dla mieszkańców.

Interesuje Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 642

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl,

tel. 519 300 648


Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Zapisz się na newsletter

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.