Poznaj nas

O Centrum KLUCZ

Wzmacniamy sektor pozarządowy, rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, wspieramy wspólnoty lokalne. Budujemy współpracę, zaufanie i… zyski.

Co robimy

 • Pomagamy społecznikom pozyskiwać fundusze z czterech źródeł: od darczyńców indywidualnych, biznesu, z grantów i dotacji oraz z działalności ekonomicznej.
 • Tworzymy miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
 • Pomagamy w realizacji pomysłów na biznes społeczny lub działalność społeczną.
 • Włączamy się w tworzenie rozwiązań systemowych wzmacniających aktywność obywatelską, np. zmiany w mechanizmie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 1% CIT dla organizacji pożytku publicznego.

Jako akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości działamy na podstawie standardów OWES.

Zapoznaj się z kodeksem etycznym Centrum KLUCZ.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony jest przez Instytut Spraw Obywatelskich.

O Instytucie Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych i korporacji. Naszą misją jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich.

Od 2004 r. sklejamy Polskę, dbając o dobro wspólne. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas: bezpieczną żywność, czyste powietrze, godne życie opiekunów osób niepełnosprawnych, godną pracę, czy dostęp do rzetelnej informacji. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

Dowiedz się więcej na www.instytutsprawobywatelskich.pl

Kalendarium najważniejszych wydarzeń Centrum KLUCZ

 • 2011

  Powołujemy Centrum KLUCZ – inicjatywę wcielającą w życie ideę BYĆ i MIEĆ.

 • 2012–2021

  Tworzymy ponad 160 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 • 2014

  Rozpoczynamy współpracę z Deutscher Fundraising Verband z Niemiec oraz polskimi specjalistami od fundraisingu, by jeszcze skuteczniej wspierać społeczników w zakresie pozyskiwania funduszy.

 • 2015

  Uzyskujemy status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości nadawany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od tego czasu, corocznie przechodzimy pozytywnie audyty weryfikujące jakość naszej pracy.

  Uruchamiamy Bank Wiedzy o 1% (bankwiedzy.org) – serwis internetowy dla organizacji pożytku publicznego profesjonalizujący ich działania w zakresie kampanii fundraisingowych.

  Zostajemy nominowani do nagrody PRotony 2015, uznawanej za jedną z najważniejszych nagród branży PR. Tym samym jesteśmy w gronie pięciu najlepszych zespołów do spraw komunikacji w organizacjach pozarządowych.

 • 2017

  Doprowadzamy do zmiany prawa, dzięki nam emeryci i renciści mogą łatwiej przekazać 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego. Nasze rekomendacje mają też wpływ na uwzględnienie wsparcia działań fundraisingowych w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

 • 2020

  Rozpoczynamy projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”, w którym wzmacniamy społeczników w zakresie wykorzystywania prawa do zmiany społecznej. . W latach 2020-2021 przeszkoliliśmy w zakresie podstaw legislacji i stanowienia prawa  270 osób ze 186 organizacji z całej Polski. Wydaliśmy poradnik „Wykorzystaj prawo”, gdzie na ponad 270 stronach eksperci i specjaliści przedstawiali dostępne narzędzia, sposoby i przykłady działań w procesie stanowienia prawa. Podczas dwóch szkoleń wypracowaliśmy rekomendacje do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które zostały przedstawione Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

  Rozpoczynamy kampanię #1ProcentOdFirm na rzecz wprowadzenia dodatkowego mechanizmu wsparcia organizacji społecznych – 1% podatku z CIT. Rozpoczynamy kampanię #1procentOdFirm, której celem jest wprowadzenie mechanizmu odpisu 1% podatku od firm (CIT) na rzecz organizacji społecznych. W ramach kampanii powstaje Ekspertyza Jakuba Wygnańskiego pt „1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego” oraz rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod petycją poparcia pomysłu.

  W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wsparliśmy utworzenie 10 nowych miejsc pracy.

 • 2021

  Rozpoczynamy projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”, w którym pomagamy rozkręcić własną firmę młodym ludziom, którzy stracili pracę w wyniku pandemii COVID-19. Własną działalność gospodarczą w 2021 r. utworzyło 9 osób.

  W 2021 r. zorganizowaliśmy gorącą debatę dotyczącą pomysłu na 1% od firmy podczas Europejskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w październiku w Łodzi.

  W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ wsparliśmy utworzenie 40 nowych miejsc pracy w 7 przedsiębiorstwach społecznych. Zatrudnienie znalazły osoby, którym trudniej odnaleźć się na tradycyjnym rynku pracy: np. długotrwale bezrobotne czy z niepełnosprawnościami. Miejsca pracy powstały m.in. w lokalach gastronomicznych i sklepach socjalnych. Ekonomia społeczna ponownie gościła na Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi.

Kto za tym stoi?

Ilona Pietrzak

Ilona Pietrzak

Menadżer Centrum KLUCZ – akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Wiceprezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Przedsiębiorca społeczny. Trener, doradca, fundraiser. Certyfikowany doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej. Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Członkini Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej woj. łódzkiego.

Kierownik merytoryczny projektów systemowych wzmacniających sektor pozarządowy: „1% podatku CIT dla OPP”, 1(00)% wsparcia dla 3. sektora” oraz partnerskiego projektu na rozwój fundraisingu w NGO, realizowanego wspólnie z Deutscher Fundraising Verband.

Absolwentka gospodarki przestrzennej ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwentka Programu Menedżerowie NGO oraz Akademii Fundraisingu.

Współautor „Poradnika dla aktywnej młodzieży. MOCni wolontariatem.”. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”. Współautor raportu nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych „Tylko jeden, a procentuje”. W 2015 r. znalazła się w gronie pięciu najlepszych zespołów do spraw komunikacji w organizacjach pozarządowych w Polsce – nominacja do nagrody PRotony 2015, uznanej jako jedna z najważniejszych nagród branży PR.

Rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Coachingu i Studium Menedżerskiego MiniMBA.
Społecznik od 1995 r. W latach 2000-2010 członek redakcji Magazynu Obywatel. Inicjator kampanii obywatelskich, m.in.: „Tiry na tory”, „Obywatele decydują” i „Żaden z powyższych”. Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników i Centrum KLUCZ (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej). Pomysłodawca „Kuźni Kampanierów”. W latach 2013-2014 członek Komisji ds. kampanii społecznych w Polskim Radio. Felietonista Tygodnika Solidarność i współpracownik portalu WszystkoCoNajważniejsze.pl.

W czasie wolnym kształtuje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji” – gry opartej na scenariuszach selekcji do oddziałów specjalnych typu GROM.

Patrycja Kołomańska-Denys

Absolwentka historii oraz promocji sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zdobywała w łódzkich instytucjach kultury oraz w sektorze prywatnym. Z Instytutem związana od 2012 r., gdzie działa m.in. w inicjatywach Centrum KLUCZ i Centrum Wspierania Rad Pracowników. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z mediami, marketingiem i kulturą. Poszukiwaczka nowych trendów, zafascynowana niestandardowymi formami komunikacji takimi jak ambient media.

Prywatnie miłośniczka dobrej kuchni, whisky słodowych i aktywnego spędzania czasu. Pełna wewnętrznej energii oraz zapału do działania.

Katarzyna Górska

Absolwentka Policealnego Studium Zawodowego, kierunek: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe: 10 lat pracy w zawodzie księgowej. Ukończone liczne kursy związane z księgowością oraz z rozliczaniem projektów unijnych. Prywatnie: walczy ze stereotypem „Matki Polki”, mimo że rola matki jest dla niej bardzo ważna. Uwielbia oglądać mecze siatkówki z synem i układanie puzzli z córką. W wolnej chwili lubi czytać książki i układać sudoku. Wyznaje zasadę: ”lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo”. Zdarza się jej szybciej mówić niż myśleć – mimo to ma wielu sprawdzonych znajomych i przyjaciół. Pielęgnuje to, co ma, nie szuka nowości.

Od 1997 r. w szczęśliwym związku. Jest typową kobietą: nigdy nie ma czasu, pieniędzy i w co się ubrać ale też… posadziła drzewo, wybudowała dom i urodziła syna.

Marta Wójcik

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na UŁ, kierunku finanse i bankowość. Tuż po studiach w 2010 r. trafiła do Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich w roli stażystki. Szybko wypłynęła na głębokie wody rozliczeń finansowych biorąc pod opiekę kampanię Tiry na Tory (POIŚ). Koordynuje rozliczanie finansowe inicjatyw sygnowanych marką Instytutu. Poszerza swoją wiedzę i rozwija kompetencje biorąc udział w kursach/szkoleniach. Ukończyła m.in. kurs konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, kurs trenerski I stopnia. Jest członkiem Sieci Doradców Lokalnych Fimango. Od 2018 realizuje się również jako doradca finansowo-rachunkowy w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ, gdzie oferuje wsparcie w obszarze finansów i księgowości dla organizacji pozarządowych.

Nie potrafiłaby żyć bez muzyki, a jej marzeniem są podróże z dużą dawką aktywności. Miłośniczka odkrywania piękna Polski od Podlasia po Tatry.

Justyna Matusiak

W Instytucie zajmuje się animacją w Centrum KLUCZ. Z wykształcenia socjolog. Interesuje się też psychologią – ukończyła 1. rok Szkoły Psychoterapeutów Gestalt. Jest w trakcie kursu coachingu. Absolwentka programu Liderzy PAFW i studium MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Z organizacjami pozarządowymi związana od 2008 r. Pracuje wspierając fundacje, stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i grupy młodzieżowe.

Prywatnie – wiejski człowiek. Poza wsią, lubi góry, pomidorową z ryżem i śpiewać w samochodzie. Ze względu na to, że potrafi prosto i dobitnie formułować swoje myśli, najtrudniejsza jest dla niej dyplomacja.

Karolina Fijołek

Karolina Fijołek-Głowacka

Absolwentka historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kulturoznawstwa ze specjalnością promocja sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikowany doradca biznesowy. Ukończyła kurs trenerski I stopnia. Z Instytutem związana od 2013 r., głównie z Centrum KLUCZ, m.in. w ramach projektów „BYĆ i MIEĆ – wsparcie przedsiębiorczości społecznej w województwie łódzkim” i „OWES INSPRO – rozwiązania ponadnarodowe”. Od 2016 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jako doradca ogólny i biznesowy pracuje z organizacjami, które wstąpiły na drogę działalności ekonomicznej i wspiera je w dzielnym podążaniu tym szlakiem. Doradza co robić, by organizacje działały sprawnie i rosły w siłę. Członkini Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uwielbia czytać, przede wszystkim książki (przez pewien czas była związana z rynkiem książki także zawodowo) i przede wszystkim na nadbałtyckiej plaży. Przewodniczka miejska po Łodzi.

Małgorzata Jankowska

Absolwentka filologii klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów pracowała jako dziennikarka w gazecie regionalnej oraz ogólnopolskim tygodniku, związanym z branżą telewizyjną. Szukając nowych wyzwań i kierunków rozwoju, na początku 2014 roku rozpoczęła współpracę z Instytutem Spraw Obywatelskich. Najpierw jako wolontariuszka, a później współpracowniczka, działała na rzecz kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć”. Obecnie w Centrum KLUCZ jest animatorem.

W chwilach wolnych nadal zgłębia tematykę związaną z kulturą antyczną i starożytnością, traktując to jako porywające hobby. Lubi bliskie i dalekie podróże, najchętniej odbywane w miłym towarzystwie, oraz ciekawe lektury. Za doskonałe do odprężenia uważa skandynawskie powieści sensacyjne.

Michał Jarosławski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od wielu lat związany z trzecim sektorem, gdzie zajmował się zarządzaniem sportową organizacją pozarządową. W Centrum KLUCZ jest doradcą kluczowym. Ponadto koordynator merytoryczny projektu pt. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich kluczem do rynku pracy”. Zaangażowany w projekt „1% podatku CIT dla OPP”. Zdarza mu się czasem napisać ciekawe artykuły do Tygodnika Spraw Obywatelskich z zakresu tematyki polityczno – kulturalno -społecznej.

Prywatnie kibic sportów amerykańskich spod znaku NFL, NBA, MLB.
W wolnej chwili od nałogowego śledzenia informacji ze świata sportu oddaje się lekturze przepastnych zasobów swojego Kindle’a, muzyce, grze na bębnach djembe, gitarze akustycznej, zgłębianiu zagadnień z zakresu marketingu internetowego. Niespełniony radiowiec.

Michał Juszczak

Michał Juszczak

Z wykształcenia kulturoznawca, z sektorem pozarządowym związany od 2009 r. W Instytucie od 2018 r. zaangażowany w działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ jako kluczowy.

Prywatnie wielbiciel kotów, jazzu i tenisa stołowego. Zwolennik pluralizmu, symetryzmu i światopoglądowej niekonsekwencji. Od urodzenia mieszka w Łodzi.

Ilona Sobul

Absolwentka Filologii polskiej UŁ, studiów podyplomowych z zakresu Analizy finansowej w przedsiębiorstwach (PŁ) oraz studiów podyplomowych PR w firmach (SGH). Psychoterapeutka w nurcie Psychologii Procesu (od 7 lat w procesie nauki).
Liderka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w biznesie (w obszarze prowadzenia projektów, marketingu i PR, administracji), które od kilku lat z powodzeniem przenosi na grunt działań organizacji NGO. Z Instytutem Spraw Obywatelskich i Kuźnią Kampanierów związana dzięki pracy na rzecz kampanii dotyczącej elektrosmogu (projekt Ratujmy dzieci! Stop elektrosmog) oraz jako specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej w regionie łódzkim.

Miłośniczka ekologicznego życia bez ton plastiku i z poszanowaniem praw człowieka oraz wszystkich istot zamieszkujących świat. Lubi wspierać ludzi w ich rozwoju, przekonana, że każdy z nas jest ważny i każdy ma coś istotnego do zaoferowania światu.

Małgorzata Nadolska

Absolwentka Zespołu Szkół Energetycznych w Łodzi i Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych – kierunek: zarządzanie europejskie. Od  1997 do 2019 pracownik firmy inwestycyjno – budowlanej na stanowisku: specjalista d/s finansów. W latach 2006-2017 redaktor naczelny i muzyczny radia internetowego (specjalizacja jazz i rock). W Instytucie Spraw Obywatelskich od lutego 2019 roku jako wolontariusz, a od września 2019 jako obsługa administracyjna przy organizacji i działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Od września 2019 zaangażowana w działania OWES Centrum KLUCZ jako Indywidualny Doradca Przedsiębiorstwa Społecznego, od 2020 jako doradca kluczowy i biznesowy. Współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej, chcącymi prowadzić i  rozwijać działalność gospodarczą.

Lubi odkrywanie muzycznych dróg, otwarta na nowe dźwięki. W wolnym czasie podróżuje po Polsce i Europie, sięga po literaturę science-fiction i kryminały. Chętnie organizuje spotkania i wyjazdy dla grup chcących odpocząć lub spotkać się po latach. Wieczory zimowe spędza oglądając filmy o tematyce historycznej i fantastycznej.

Marta Stępniak

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiów podyplomowych z rachunkowości, doradca biznesowy, konsultant ds. zamówień publicznych, certyfikowana księgowa (certyfikat Ministra Finansów nr 42906/2010). Od 2007 r. zawodowo związana z trzecim sektorem, w którym zdobyła doświadczenie w zarządzaniu, finansach i księgowości. Skutecznie zrealizowała kilkadziesiąt projektów współfinansowanych z różnych źródeł. W Instytucie od 2019 r., zaangażowana w działania Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich, OWES Centrum KLUCZ, inicjatywę Obywatele decydują.

Uczy się języka koreańskiego, interesuje się tamtejszą kulturą, a także manhwą (koreańskie komiksy). Od niedawna poznaje procesy projektowania sztucznej inteligencji, w szczególności budowania i ewaluacji modeli uczenia maszynowego.

Małgorzata Stępień-Dudek

Certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (I stopnia) z zakresu tworzenia partnerstw, współpracy, wspierania ludzi w rozwoju, budowania i zarządzania zespołem w organizacji. Od ponad 20 lat związana z sektorem pozarządowym. Od 2008r. koordynatorka, animatorka, doradczyni i coach w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Entuzjastka pracy z seniorami. Koordynatorka i realizatorka projektów w obszarze edukacji, animacji i rewitalizacji społecznej. Stale współpracująca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami, instytucjami kultury (domy kultury, biblioteki) i ciałami dialogu społecznego. W Centrum KLUCZ odpowiedzialna za wsparcie doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Miłośniczka afrykańskich podróży, wspinaczki wysokogórskiej, maratonów rowerowych i biegów na orientację.

Anna Zajda-Czapińska

Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Doradca Zawodowy, Trener, Coach. Zajmuje się tematyka aktywizacji zawodowej i społecznej. Specjalizuje się w temacie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Członek Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Interesuje się rynkiem pracy, zmianami, które na nim zachodzę oraz wpływem szeroko pojętej „pracy” na człowieka. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego.

Lubi seriale i książki z „fantastyką w tle”.

Robert Barański

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dużych organizacjach trzeciego sektora o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzi działalność szkoleniową i konsultingową na obszarze efektywnego funkcjonowania NGO w Polsce i Europie oraz dostosowania instytucji, organizacji i firm do wymogów stawianych przez ochronę środowiska. Autor specjalistycznych publikacji z zakresu powoływania, zarządzania i finansowania organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku zarządzania placówkami kultury.

Prywatnie miłośnik muzyki klasycznej, literatury pięknej, europejskiego kina i dalekich podróży.

Magdalena Stańczak-Urbańska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobyła tytuł magistra na kierunku stosunki międzynarodowe. Uczestniczka szkoleń z zakresu pracy projektowej oraz komunikacji w zespole. Przez lata była związana z branżą logistyczną, gdzie zajmowała się szeroko pojętym tracingiem operacyjnym. Równocześnie przez ponad trzynaście lat prowadziła własną kawiarnię teatralną. Szukając swojego miejsca na ziemi trafiła na staż do Instytutu, a obecnie jest indywidualnym doradcą przedsiębiorstwa społecznego. Wnikliwa i drobiazgowa lubiąca konkretne zadania.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą, żoną oraz właścicielką cudownej, długowłosej jamniczki. W wolnym czasie z przyjemnością uczestniczy w spotkaniach Koła Gospodyń Miejskich, gdyż ciągnie ją do ludzi, ma talent do prac manualnych i dobrze przy nich wypoczywa.

Anna Dębska

Zajmuje się szeroko pojętą formą pomocy osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami. Prowadzi własną działalność z zakresu psychoterapii oraz warsztatów z komunikacji. Studiuje psychoterapię integracyjną i wierzy, że szczery i otwarty dialog jest źródłem wydobywania energii do zmian i nowych rozwiązań. Ukończyła również Architekturę i Urbanistykę, przez kilka lat zajmowała się projektowaniem użyteczności publicznej. Obecnie pracuje na stanowisku doradcy kluczowego i biznesowego w OWES Centrum KLUCZ. Chciałaby polepszać jakość życia ludzi i pomagać im odkrywać własny potencjał.

Prywatnie lubi piesze podróże, wędrówki rowerowe, górskie i wszelakie aktywności w ramach zdrowego ruchu. W chwilach relaksu czyta dobrą książkę lub ogląda komedię. Marzy o podróżach po świecie, szczególnie po Indiach i środkowej części Afryki.

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Doradca prawny w Centrum KLUCZ.

Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Majka Lipiak

Majka Lipiak

Przedsiębiorczyni i innowatorka społeczna, Prezeska Zarządu w Leżę i Pracuję, pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową. Cofounderka startupu Zdalniacy, łączącego pracodawców z kandydatami z niepełnosprawnością ruchową, którzy mogliby pracować zdalnie.

Używa marketingu do zmiany kawałka świata na lepsze. Często występuje publicznie i szkoli w obszarach ekonomii społecznej i marketingu. Obala mity na temat niepełnosprawności, promuje unikalne talenty osób z niepełnosprawnościami oraz innowacyjność i pracę zdalną jako szansę na zmniejszanie barier na rynku pracy. 

Bizneswoman Roku w kategorii działalność społeczna, laureatka polskiej edycji rankingu Forbes „30 Under 30”, reprezentantka Polski w trakcie wydarzenia Merit360, gromadzącego młodych ludzi zdeterminowanych do realizowania Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ. Członkini Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz aktywna obywatelka programu British Council – Active Citizens for Social Enterprise.

Kinga Chrzanowska

Absolwentka animacji kultury na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada m.in. licencje menedżera projektu Prince 2, trenera „Spadochron” i „Wirtualna Firma”, „Metodologia i techniki tworzenia indywidualnego planu działania (IPD)”. Specjalista ds. organizacji pozarządowych, trener, doradca. Związana zawodowo z sektorem pozarządowym od 2000 r. Analityk kondycji finansowej PES w Funduszu PAFPIO, wieloletnia koordynatorka projektów finansowanych ze środków UE, trenerka i doradczyni w zakresie zarządzania finansami i rozliczania projektów, a także ryzyka projektowego.

Pełna energii oraz zapału do działania. Interesuje się życiem na pograniczu kultur, lubi rozmawiać, poznawać nowych ludzi, podróżować.

Dorota Pieńkowska

Związana z sektorem pozarządowym od 1995 roku. Obecnie kieruje Funduszem PAFPIO, udzielającym pożyczek organizacjom non-profit i podmiotom ekonomii społecznej. W Funduszu PAFPIO zajmuje się zarówno oceną zdolności kredytowej podmiotów aplikujących o pożyczki, jak i monitoringiem pożyczek oraz – ewentualnie – windykacją. Od 2001 r. jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej oraz doradczej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, przedsiębiorczość w sektorze non-profit, fundraising, zarządzanie projektami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

W czasie wolnym od pożyczek lubi podróże – po Polsce i nie tylko, rower – po Warszawie, a także kino, muzykę i książkę.

Justyna Janota

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Jest prezesem dwóch fundacji oraz dwóch spółek. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej z ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca.

Barbara Kędzia

doświadczony, Akredytowany Coach (PCC ICF) International Coach Federation oraz Trener Rozwoju Osobistego. Rozwija ludzi i organizacje w Polsce. Rozwija efektywność osobistą, wspiera we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu rozwiązań, wzmacnia pewność siebie oraz sprawczość w nawet najtrudniejszych sytuacjach, rozwija umiejętności komunikacyjne, asertywność, wspiera w budowaniu relacji. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie w biznesie, w tym 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Coachingowo wspiera również osoby zarządzające we wzmacnianiu kompetencji menedżerskich. Uczy coachingu na Studiach Podyplomowych Uniwersytecie Łódzkim na kierunkach: Coaching i Mentoring w Organizacji, Life Coaching. Współpracuje z Centrum KLUCZ jako coach – prowadząc procesy coachigowe z Uczestnikami projektów, aby z pewnością siebie podejmowali decyzje i realizowali założone cele.

Uwielbia tańczyć zumbę, wspiera adopcję oraz sama adoptuje psy z łódzkiego schroniska.

Agata Haworeń

Z wykształcenia psycholog i pedagog. Studia związane z psychologią skończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2013 r. rozpoczęła rozwój w kierunku psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje jako psycholog i psychoterapeuta, dba o swój własny rozwój, a pracę poddaje stałej superwizji. W projekcie Centrum KLUCZ udziel wsparcia psychologicznego dla osób zrekrutowanych do projektu. W pracy psychologa / psychoterapeuty najważniejsza jest dla niej szczera i autentyczna relacja z drugim człowiekiem, towarzyszenie bez oceniania oraz uważność i wrażliwość na drugą osobę.

Prywatnie mama i żona, która uwielbia wylegiwać się na słońcu, czytać książki i jogę khundalini.

Konrad Wójcik

Inicjator, propagator i uczestnik rozmaitych inicjatyw społecznych. Aktywista i współpracownik międzynarodowej organizacji Greenpeace. W Instytucie, z którym współpracuje od 2007 roku, udzielał się przy inicjatywie Naturalne geny – Chcę wiedzieć, pracował nad rozwojem kampanii Tiry na tory, Obywatele Decydują i Obywatele KOntrolują. Odpowiada także za zaplecze technologiczne, informatyczne i graficzne Instytutu. Nadzoruje i sam projektuje materiały oraz zajmuje się stronami internetowymi inicjatyw. Pomaga w promowaniu projektów oraz zaistnieniem na portalach społecznościowych. Swoją wiedzą dzieli się z podmiotami ekonomii społecznej i wspiera je w ich rozwoju. Niektórzy mówią o nim „scyzoryk wielofunkcyjny”. Od 2014 roku wiceprezes Fundacji Kuźnia Kampanierów.

Przeciwnik bezmyślności i nietolerancji. Gorący zwolennik zdrowego współżycia z naturą. Lubi rower, góry i uśmiech na twarzach innych.

Piotr Świderek

Absolwent etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Zawodowo od kilkunastu lat zajmuje się składem DTP i tworzeniem stron internetowych, najczęściej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej – teraz również we współpracy z Centrum KLUCZ.

Czasami wymyśla śmieszne rysunki (rysunki.me).


Logotypy: Fundusze Europejskie – Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Łódzkie, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Dodaj nam MOCy!

Od 2004 roku działamy na rzecz zmiany społecznej. Bo DNA Instytutu Spraw Obywatelskich to walka o dobro wspólne i mobilizowanie obywateli do działania. O dobro, które jest bliskie każdej i każdemu z nas, jak np. czyste powietrze, cisza za oknem, bezpieczna żywność czy wspólna przestrzeń. Oraz o dobro, które jest tylko pozornie dalekie: obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum czy radę pracowników.

By działać skutecznie, potrzebujemy stałego i pewnego budżetu. Pomóż nam stawić czoła codziennym wyzwaniom. Dorzuć się do działań Instytutu.

Dziewczynka z uniesioną pięścią, w stroju superbohaterki z biało-czerowną peleryną